2.5 Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)

 • Perakuan Pendaftaran CIDB
  • Bagi membolehkan syarikat menjalankan aktiviti pembinaan

 • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
  • Bagi membolehkan syarikat memasuki tender kerajaan dalam bidang pembinaan

 • Certificate of Achievement (Sijil Score)
  • Menilai Gred syarikat
 • Kad Pendaftaran Personel Binaan
  • Pendaftaran perkerja yang terlibat dalam aktiviti pembinaan