2.10 Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso)

Menjadi keperluan bagi Syarikat yang mengaji pekerja untuk membayar caruman setiap pekerja megikut kadar yang ditetapkan. Pekerja yang ditimpa musibah akibat dari pekerjaan akan menerima perlindungan seperti mana yang termaktub di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)

  • Sistem Insuran Pekerjaan
    • Pekerja akan mendapat faedah sekiranya berlaku kehilangan pekerjaan yang bukan berpunca dari mereka.