• Jabatan Tenaga Kerja (JTK)
  • Berurusan dengan Jabatan Tenaga Kerja  (JTK) bagi mendapatkan sokongan permohonan Kuota (JCS)
  • Membuat persiapan bagi menghadapi Audit oleh JTK mengenai pematuhan terhadap Akta yang berkaitan dengan JTK
  • Membuat tindakan susulan berkaitan dengan permohonan JCS
 • Kementerian Dalam Negeri (KDN)
  • Berurusan dengan KDN bagi membuat permohon kuota pekerja asing
  • Membuat pembayaran levi
 • Pengambilan Pekerja
  • Berurusan dengan agensi pemgambilan pekerja
  • Membuat temuduga di negara sumber
  • Membuat pemilihan

 • Kedutaan
  1. Menyediakan dokumen  yang berkaitan bagi tujuan pemgambilan pekerja dari luar negara
  1. Membuat tindakan susulan bagi  mendapatkan kelulusan
 • Permohonan Visa dengan Rujukan (VDR) atau Calling Visa
  1. Membuat permohonan melalui system FWCMS
  1. Berurusan dengan Jabatan Imigrisen Malaysia
  1. Membuat tindakan susulan terhadap permohonan VDR
 • Membawa masuk Pekerja Asing
 • Urusan membuat pemeriksaan Kesihanan (FOMEMA)
 • Urusan mendapatkan permit tahun pertama
 • Urusan pembaharuan permit