2.4 Pendaftaran Kementerian Kewangan

  • Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat – Kementerian Kewangan
    • Menjadi keperluan Syarikat untuk berurusniaga dengan kerajaan
  • Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputra Kementerian Kewangan Malaysia
    • Menjadi Keperluan Untuk Syarikat Untuk Berurusniaga Dengan Kerajaan Bagi Perolehan Yang dikhususkan Kepada Bumiputera