2.11 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Menjadi keperluan sekiraya syarikat mengaji pekerja. Ia bertujuan untuk menyediakan tabungan kepada pekerja apabila bersara kelak