2.3 Lesen Pihak Berkuasa Tempatan

Menjadi keperluan untuk mendapatkan Lesen Pihak Berkuasa Tempatan. Pendaftaran hendaklah dibuat berdasarkan tempat pendaftan SSM

Menjadi keperluan untuk mendapatkan Lesen Pihak Berkuasa Tempatan. Pendaftaran hendaklah dibuat berdasarkan tempat pendaftan SSM